Ügyintézés

Kérdések foglalkoztatják a megváltozott munkaképesség vagy a megváltozott munkaképességgel való foglalkoztatás feltételeivel, az eljárás menetével, a szükséges teendőkkel kapcsolatban ?

Nehezen találja meg az Önt érintő eljárásokkal, az igénybe vehető támogatásokkal, az ellátások és a munkavállallás feltételeivel  kapcsolatos jogszabályokat, tájékoztatókat ?

Segítségünkkel könnyebben eligazodhat a szükséges információk között, mert nálunk egy helyen, rendszerezve, összegyűjtve találhatja meg őket !

Tovább

Segédeszközök

Nehezen tud eligazodni a különféle gyártók és forgalmazók termékei között?

Segítséget nyújtunk a megfelelő és  kedvező árú eszköz megtalálásában, az ajánlatok összehasonlításában !

Megtalálható a mozgás, járás vagy hallássérültek életét segítő termékek teljessége, a lakóhelyéhez legközelebbi, és a legkedvezőbb árakat kínáló forgalmazó.

A társadalombiztosítás által támogatottan beszerezhető segédeszközökről  tájékoztat  az Online Segédeszköz Jegyzék (SEJK).

Tovább       SEJK

Álláskeresés

Megváltozott munkaképességűként szeretne elhelyezkedni, de nem talál megfelelő információforrást a lehetőségekről ?

Szeretne többet tudni a szóba jöhető munkáltatókról, az Ön adottságaihoz, tapasztalataihoz, lakóhelyéhez illeszkedő lehetőséget könnyebben kiválasztani ?

Bemutatjuk az ország egyes megyéiben és nagyobb településein a megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők foglalkoztatásával foglalkozó cégeket, alapítványokat, szervezeteket, és az általuk nyújtott munkalehetőségeket.

Tovább

Céljaink

Hiánypótló funkciót kívánunk betölteni. Célunk a megváltozott munkaképességű, illetve mozgássérült, látássérült vagy hallássérült olvasók segítése, akik főleg álláskeresésük során, vagy segédeszköz vásárlás tervezésekor információt keresnek a gyors és helyes döntéshez. Ezeket az információkat jelenleg nehezen találhatjuk meg, ezért úgy döntöttünk, hogy összegyűjtjük azokat egy átfogó áttekintést adó módon. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására akkreditációval rendelkező foglalkoztatókra, és az általuk meghirdetett állásokra vonatkozó információt igyekszünk egy helyen elérhetővé tenni. Emellett a  ma már rendelkezésre álló nagyon sokféle segédeszközt is rengeteg forgalmazó kínálja. Úgy gondoltuk, hogy célszerű ezeket is egy helyre gyűjteni, hogy a  termékekre és az árakra vonatkozó információ gyorsan áttekinthető legyen az összehasonlítás, és a funkcionálisan és ár szempontjából legmegfelelőbb termék megtalálása érdekében. Emellett megtalálható az ügyintézés, munkához jutás,segítségnyújtás és kapcsolatteremtés szempontjából fontos intézmények, szervezetek és közösségek elérhetősége.

 

 

Kérjük, támogassa a Kerek Világ Alapítványt adója 1%-ával!
Adószámunk: 19031628-1-02
 

 

Közösségek

 

Az életminőség javításában, az egészség megőrzésében a közösségek rendkívül jelentős szerepet játszanak. Az ember társas lény, kapcsolatokra van szüksége. A kapcsolatainak a minősége befolyással van az életminőségére.  

A rosszul működő emberi kapcsolatoknak, a magányosságnak, nagyobb szerepe van a lelki betegségek kialakulásában, mint az anyagi problémáknak, idős kornak és a betegségeknek.  Ez pedig közvetve testi egészségünkre is erősen kihat. Sikereink 85 százalékban kapcsolatainkon múlnak. A kapcsolat minősége, tartóssága mindennél fontosabb, ez segíti lelki egészségünk megtartását. A kapcsolatokban bizalomra van szükség.

A közösséghez tartozás korábban sok fogyatékkal élő ember számára jelentős gondot okozott. Ennek számos oka volt, mely okok közül sokat megszüntetett az internetes kommunikáció elterjedése is.

De már az elektronikus média terjedése is hozzájárult a fizikai helyek és a társadalmi helyzetek közötti hagyományos kapcsolat megváltozásához, a különböző társadalmi terek egymásba fonódásához, mindezen hatásokat csak tovább erősítette az internetes kommunikáció széles körű használata.Társas kapcsolatainkat ma már különböző terekben éljük át, beleértve az információs tereket is.

Aki mögött mindig ott állnak szerettei, s az idegenekkel is könnyen találja meg a közös hangot, lényegesen sikeresebben teljesít élete minden területén, mint az, aki mások támogatása nélkül kénytelen boldogulni. Vagyis, akinek van erős kapcsolati rendszere, kevésbé szorul ki a társadalom peremére. Bizonyított tény, hogy nemcsak a lelki stresszek, hanem az olyan káros szokások, mint a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a mozgáshiány és a helytelen táplálkozás is kevesebbet ártanak azoknak, akiknek jók a kapcsolataik.Az egyedüllét, a feleslegesség, elutasítottság érzése viszont jól kimutathatóan testi és lelki betegségekhez vezet.  

A fogyatékkal élők  csoportjain belüli kommunikáció gyarapodásának, ha nem is azonnali és közvetlen, de közvetett hatása bizonyára lesz a többségi társadalomba való hatékonyabb beilleszkedésre. Azáltal, hogy a fogyatékkal élő emberek számára lehetőség nyílt a csoporton belüli széles körű kapcsolattartásra, erősödnek a fogyatékkal élők közösségei. Minél nagyobb erővel, hatalommal rendelkeznek ezek a közösségek, annál inkább figyelembe kell venni véleményüket, akaratukat. Ez a „hatalommal való felruházás” biztosan hozzájárul a fogyatékkal élő emberek önbizalmának növekedéséhez, a világról szerzett élményszerű tapasztalataik gyarapodásához, és mindezek által a társadalmi korlátok gyengítéséhez. 

A fogyatékkal élőket összefogó klubok feladata lehet  az, hogy azokat fogják össze és azokon segítsenek elsősorban, akik más lehetőséggel nem rendelkeznek, vagyis nincs biztos családi hátterük, baráti kapcsolataik, munkanélküliek. Itt a közösség támogató ereje segíti az egyént a kirekesztettségből való kitörésben. 

A közösségek szerepe a  hátrányos helyzet csökkentésében rendkívül jelentős. A közösségek és civil szervezetek által nyújtott támogatás alapvetően fontos társadalmunkban az idős, a fogyatékkal élő, a fiatal- vagy gyermekkorúak  és a hátrányos helyzetűek megszólításában.

Akik számára nem adatott meg erős kapcsolat, vagy elvesztették azt, azoknál valamilyen civil közösséghez, szervezethez, egyesülethez, klubhoz tartozás, ezekben való tagság kelti azt az érzést, hogy nincsenek kötelék nélkül, hogy tartoznak valahova, vagyis integrálódtak a társadalomba. Számtalan hasznos tevékenység kapcsán növelik az önbecsülésüket.

A magányos emberek csatlakozása egy, a korosztálya számára muködo klubhoz, vagy tevékenysége egy szervezetben, esetleg vallási közösséghez való kapcsolódás elonyökkel jár az egyén szempontjából. A legtöbb pozitív célért küzdo csoport a közösségben végzett alkotómunka sokféle társas támogató mozzanatot hordoz.

Társas kapcsolatainkat ma már különböző terekben éljük át, beleértve az információs tereket is.

A közvetlen, élő  kapcsolatokat biztosító közösségek mellett,  fogyatékkal élő és a nem fogyatékos emberek közös életterének megteremtése a virtuális világban a valós világ élettereinek változását is elősegíti, hiszen a virtuális és valós világ közötti határ nem mindig rajzolódik ki élesen. Egyre gyakoribb az átjárás is a két világ között.

Az internetes kommunikáció révén összecsúsznak az eddig elválasztott terek, ami elősegíti az egymással kapcsolatban álló személyek körének kiterjesztését. Az internet által biztosított virtuális világ megteremtette az akadálymentességet a fogyatékkal élő emberek számára. Ezekben a virtuális közösségekben a fogyatékkal élő személy egyenrangú félként tud kapcsolatokat kialakítani. Ezekben a terekben ők is szabadon mozoghatnak, nem akadályozzák őket szegélyek, emelkedők és lejtők. A téri akadályok megszűnése sok fogyatékkal élő ember számára – először az életben – olyan kommunikációs lehetőséget jelent, ahol a kommunikáció biztosítja a részvétel, a közös alkotás, az élmények megosztásának lehetőségét.  Az internetes kommunikáció során összefonódik a közösség építése és az információk cseréje. Téri akadályok nélkül történhet az üzenetek terjesztése és a közösségek kibontakozása. Azt a törekvést, hogy kommunikáció és szociális folyamatok révén létrehozzuk, megőrizzük és megjavítsuk a valóságot, csak tovább erősíti a fogyatékkal élő emberek bevonása mindezen folyamatokba.

Nem kell elmenni otthonról, nem kell felöltözni hozzá, akkor lehet csatlakozni a csoporthoz, amikor az éppen alkalmas a fogyatékkal élő személy számára, bármikor ott lehet hagyni a fórumot, szabadon lehet választani társaságot és még az esetleges nyelvi nehézségek is könnyebben leküzdhetők. Nincs olyan jellegű időkorlát, mint a személyközi kommunikáció esetében, és elhalványul az éles határ a szóbeli és írásbeli nyelvhasználat között. Elfogadott a kevésbé formális nyelvhasználat, a rövidítések, képi szimbólumok alkalmazása. Ez sok fogyatékkal élő ember számára jelenti a korábbi kommunikációs akadályozottság csökkenését, azt az új élményt, hogy szabadon képes érzelmeit és gondolatait megosztani másokkal.

Míg a többségi társadalom tagjai számára a virtuális közösségi élmények nem helyettesítik, hanem kiegészítik a személyes kapcsolatokat, addig a fogyatékkal élő emberek számára ezen virtuális kapcsolatok alkothatják a kapcsolati háló legfőbb elemeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látássérült segédeszközök

Beszélő eszközök

Beszélő eszközök

Braille eszközök

Braille eszközök

 

Tájékozódó eszközök

tájékozódó eszközök

 

Lencsék, szemüvegek

lencsék, szemüvegek

Nagygombos eszközök

nagygombos eszközök

 

Olvasóeszközök

olvasóeszközök

 

Háztartási eszközök

háztartási eszközök

 

Szoftverek

szoftverek

 

 

Mozgássérült segédeszközök

Kerekesszékek

kerekesszékek

Mopedek

mopedek

Betegmozgató eszközök

betegmozgató eszközök

Járóeszközök

járóeszközök

Mozgásterápiás és sport eszközök

mozgásterápiás eszközök

Ortézisek, protézisek, lábbelik

ortézis

 

Berendezések lakásba, gépkocsiba

berendezések lakásba, gépkocsiba

Számítógépes eszközök

számítógépes eszközök

 

Hallássérült segédeszközök

Hallókészülék és kiegészítők

hallókészülék és kiegészítők

Telefon kiegészítők

telefon kiegészítők

Mobiltelefon kiegészítők

mobiltelefon kiegészítők

Szórakoztató elektronika kiegészítők

szórakoztató elektronika kiegészítők

 

Átviteli egységek

Átviteli egység

Kommunikációs rendszerek

kommunikációs rendszerek

Jelzőeszközök

jelzőeszközök

Cochleáris implantáció

cochleáris implantáció

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer