Ügyintézés

Kérdések foglalkoztatják a megváltozott munkaképesség vagy a megváltozott munkaképességgel való foglalkoztatás feltételeivel, az eljárás menetével, a szükséges teendőkkel kapcsolatban ?

Nehezen találja meg az Önt érintő eljárásokkal, az igénybe vehető támogatásokkal, az ellátások és a munkavállallás feltételeivel  kapcsolatos jogszabályokat, tájékoztatókat ?

Segítségünkkel könnyebben eligazodhat a szükséges információk között, mert nálunk egy helyen, rendszerezve, összegyűjtve találhatja meg őket !

Tovább

Segédeszközök

Nehezen tud eligazodni a különféle gyártók és forgalmazók termékei között?

Segítséget nyújtunk a megfelelő és  kedvező árú eszköz megtalálásában, az ajánlatok összehasonlításában !

Megtalálható a mozgás, járás vagy hallássérültek életét segítő termékek teljessége, a lakóhelyéhez legközelebbi, és a legkedvezőbb árakat kínáló forgalmazó.

A társadalombiztosítás által támogatottan beszerezhető segédeszközökről  tájékoztat  az Online Segédeszköz Jegyzék (SEJK).

Tovább       SEJK

Álláskeresés

Megváltozott munkaképességűként szeretne elhelyezkedni, de nem talál megfelelő információforrást a lehetőségekről ?

Szeretne többet tudni a szóba jöhető munkáltatókról, az Ön adottságaihoz, tapasztalataihoz, lakóhelyéhez illeszkedő lehetőséget könnyebben kiválasztani ?

Bemutatjuk az ország egyes megyéiben és nagyobb településein a megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők foglalkoztatásával foglalkozó cégeket, alapítványokat, szervezeteket, és az általuk nyújtott munkalehetőségeket.

Tovább

Céljaink

Hiánypótló funkciót kívánunk betölteni. Célunk a megváltozott munkaképességű, illetve mozgássérült, látássérült vagy hallássérült olvasók segítése, akik főleg álláskeresésük során, vagy segédeszköz vásárlás tervezésekor információt keresnek a gyors és helyes döntéshez. Ezeket az információkat jelenleg nehezen találhatjuk meg, ezért úgy döntöttünk, hogy összegyűjtjük azokat egy átfogó áttekintést adó módon. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására akkreditációval rendelkező foglalkoztatókra, és az általuk meghirdetett állásokra vonatkozó információt igyekszünk egy helyen elérhetővé tenni. Emellett a  ma már rendelkezésre álló nagyon sokféle segédeszközt is rengeteg forgalmazó kínálja. Úgy gondoltuk, hogy célszerű ezeket is egy helyre gyűjteni, hogy a  termékekre és az árakra vonatkozó információ gyorsan áttekinthető legyen az összehasonlítás, és a funkcionálisan és ár szempontjából legmegfelelőbb termék megtalálása érdekében. Emellett megtalálható az ügyintézés, munkához jutás,segítségnyújtás és kapcsolatteremtés szempontjából fontos intézmények, szervezetek és közösségek elérhetősége.

 

 

Kérjük, támogassa a Kerek Világ Alapítványt adója 1%-ával!
Adószámunk: 19031628-1-02
 

 

Civil szervezetek 

 

Az intézmények majd háromnegyedét kitéve,  legjellemzőbb formája a hazai civil szervezésű fogyatékos-ellátásnak a lakóotthon, a támogató szolgálat és a nappali ellátást nyújtó intézmény.

A támogató szolgálat a szociális alapellátások körébe tartozó ellátási forma. Elsődleges célja a fogyatékkal élő személyek saját környezetén belüli és saját életvitelében való segítése: azaz megfelelő támogatással épp a fogyatékosság(ok) okozta hátrányokat igyekszik áthidalni/áthidalhatóvá tenni a segített személy mindennapjaiban és körülményeiben. Ennek formája a személyi segítés, amely szerteágazó segítőmunkát takar: a szállítástól, személyes kíséréstől kezdve a tanácsadó, információs feladatokon át, a klasszikus szociális esetkezelésig gyakorlatilag bármi a tárgya lehet, amely a fogyatékos személy gondozásában szükségesnek bizonyul. A támogató szolgálat egyrészről maga biztosít gondozást és akár napi segítséget, de ugyanilyen fontos a közvetítő szerepe is: egészségügyi ellátást, információt, segédeszközöket, munkalehetőséget, szakosított szociális ellátást szervez és közvetít – azaz bármilyen olyan szolgáltatást, amelyhez a fogyatékos személy nem fér hozzá, és amit a támogató szolgálat saját hatáskörében nem tud biztosítani. A támogató szolgálatok a legújabb szociális intézmények közé tartoznak – rendszerük az utóbbi három évben épült ki. 

A lakóotthonok intézménye ennél jóval régebbi, első képviselői nem sokkal a rendszerváltás után jelentek meg. Fontos a lakóotthonok esetében a civil szervezetiség: elmondható, hogy a lakóotthonos ellátás és a lakóotthonos segítőmunka hazai meghonosítói épp a civil szerzetek voltak. Az állami/önkormányzati fenntartású intézményeknél csak valamivel később, a 90-es évek második felében jelent meg a kiscsoportos otthonokban történő kisközösségi ellátás gyakorlata. A lakóotthon – a legrövidebb megfogalmazás szerint – az önálló élet helye, ahol a korábbi nagyintézményi tömegellátással szemben kis létszámú gondozási egységekben, saját közegben, az egyénileg szükséges mértékű segítői jelenlét mellett hosszú távon élhet a fogyatékos ember. A gyakorlat, és a törvény betűje szerint a lakóotthonok olyan 8–14 fős, otthont adó intézmények, ahol szobánként egy vagy két, „az új életforma költségeinek viseléséhez elégséges jövedelemmel rendelkező”, illetve „folyamatos és tartós ápolást és felügyelet nem igénylő” fogyatékos ember él együtt. Életüket lakóotthonos segítők kísérik, mindennapi saját és közös tevékenységeiket a képességeik szerint mind önállóban maguk szervezik és végzik, ám minden helyzetben, amikor ezt igénylik, maguk mögött tudhatják a segítők és az otthon támogatását. A lakóotthon az otthonnyújtáson túl ugyancsak komplex gondozómunkát kell, hogy nyújtson, a mindennapokban való segítés mellett lehetőség szerint átfogja és támogatja a lakó életének majd valamennyi területét – a munkavállalástól a hivatalos ügyek intézéséig. Ideális esetben mindez a kiscsoportos jellegből és a hosszú távon – akár élethosszon át – tartó gondozásból fakadóan családias, személyes jelleggel zajlik.

A nappali intézmények nevükhöz híven nappali – napi legkevesebb 6 órás – ellátást biztosítanak. Ez az ellátási forma javarészt a „munkahely” vagy az „iskola” társas lehetőségeinek a szervezett alternatívája azok számára, akik már nem iskoláztathatóak, ám a munkaerőpiacról állapotuknál fogva kiszorultak. Idősek, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményei mellett működnek fogyatékos személyek ellátást célzó nappali intézmények is – mintánkban ez az ellátási forma képviselteti magát. A nappali intézmények feladati közé a produktív közösségi és szabadidős programok, ill. hangsúlyosan a foglalkoztatási programok szervezése, valamint a napközbeni étkezés biztosítása tartozik. A nappali intézmény emellett komplex gondozóhely is: az egyéni gyógypedagógiai fejlesztésen túl a mindnapi élet számos kérdésében is partnere az ellátottnak és családjának. A nappali ellátás – gyakori specializációja szerint ÉNO (értelmi fogyatékosok napközi otthona) – leggyakrabban családban élő, ám a (védett) munkaerőpiacról kiszoruló fogyatékos
embereknek jelent ideális, hosszú távú gondozás lehetőséget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látássérült segédeszközök

Beszélő eszközök

Beszélő eszközök

Braille eszközök

Braille eszközök

 

Tájékozódó eszközök

tájékozódó eszközök

 

Lencsék, szemüvegek

lencsék, szemüvegek

Nagygombos eszközök

nagygombos eszközök

 

Olvasóeszközök

olvasóeszközök

 

Háztartási eszközök

háztartási eszközök

 

Szoftverek

szoftverek

 

 

Mozgássérült segédeszközök

Kerekesszékek

kerekesszékek

Mopedek

mopedek

Betegmozgató eszközök

betegmozgató eszközök

Járóeszközök

járóeszközök

Mozgásterápiás és sport eszközök

mozgásterápiás eszközök

Ortézisek, protézisek, lábbelik

ortézis

 

Berendezések lakásba, gépkocsiba

berendezések lakásba, gépkocsiba

Számítógépes eszközök

számítógépes eszközök

 

Hallássérült segédeszközök

Hallókészülék és kiegészítők

hallókészülék és kiegészítők

Telefon kiegészítők

telefon kiegészítők

Mobiltelefon kiegészítők

mobiltelefon kiegészítők

Szórakoztató elektronika kiegészítők

szórakoztató elektronika kiegészítők

 

Átviteli egységek

Átviteli egység

Kommunikációs rendszerek

kommunikációs rendszerek

Jelzőeszközök

jelzőeszközök

Cochleáris implantáció

cochleáris implantáció

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer